Hallstatt

Městečko Hallstatt leží v Solné komoře (Salzkammergut) v Rakousku. Hallstat je malý, podle internetu tu žije necelá tisícovka obyvatel. Ale jezdí sem mraky turistů, protože městečko i celé Hallstattské jezero s přilehlým pohořím Dachstein je součástí Světového dědictví UNESCO.
Hned první fotka je takový ten nejvíc známý (řeklo by se až kýčovitý) záběr na městečko.

Domy v městečku lemují v podstatě jednu hlavní silnici procházející na úpatí hory kolem kraje jezera. Některé domy jsou podepřené kůly, které jsou zapuštěné již ve vodě v jezeře.

Náměstíčko je velice malebné.

Parkování v Hallstattu je omezené – k dispocizi jsou 2 menší parkoviště (P1, P2) v městečku, ale při vyčerpané kapacitě nezbývá než využít docela vzdálená místa P3 a P4, odkud lze do města dojít pěšky nebo využít shuttlovou dopravu.

Další fotogenické místo je malý ostrůvek, na který vedou 2 dřevěné mostíky pro pěší.

A tady je už vidět lanovka, kterou se lze dostat na vyhlídkovou plošinu a také k Solnému dolu, kde je možné absolvovat exkurzi.

U muzea najdete nejstarší dřevěné schody.

A tady již pohled na Hallstatt a Hallstattské jezero s vyhlídky, na kterou lze dojet lanovkou.