Krakow

Krakow je druhé největší město v Polsku podle počtu obyvatel i podle rozlohy města. Nejznámějším místem je hlavní náměstí Rynek.

Dominantou uprostřed náměstí je tržnice Sukiennice.

Na severovýchodním rohu náměstí Rynek stojí Mariánský kostel., trojlodní cihlová bazilika z doby gotiky.

Kolem historického centra města jsou z velké části zachované městské hradby.

Krakowský královský hrad se nachází na vršku zvaném Wavel.

Pod hradem Wavel se nachází Dračí jáma. Před hradem je socha, která v pravidelných intervalech chrlí oheň.